ขึ้นพระปรางค์ไหว้พระบรมสารีริกธาตุงานวัดใหญ่เปิดให้ปีละ1ครั้ง

0006วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันนี้ประชาชนจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดจำนวนมาก ได้เดินทางมาเที่ยวงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2559 หรือ งานวัดใหญ่ ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกคุ้นเคย ทำให้การจราจรบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าเมืองพิษณุโลกการจราจรหนาแน่น จนท.ตำรวจจราจรสภ.เมืองพิษณุโลกได้อำนวยความสะดวกแนะนำสถานที่จอดรถยนต์ รถทัวร์ โดยใช้บริเวณถนนวังจันทน์ ฝั่งศาลหลักเมืองให้นักท่องเที่ยวได้จอดรถ และเดินข้ามสะพานนเรศวรข้ามฝั่งมามาที่วัดใหญ่0001

0003ขณะที่บรรยากาศงานวัดใหญ่ปีนี้ยังคงเอกลักษณ์ของงานวัดใหญ่คล้ายทุกปีที่ผ่านมา ที่จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายแทบทุกชนิดจนเต็มพื้นที่วัดไปหมด ที่การจัดล็อคขายสินค้า ก็จะคล้าย ๆ เดิม ชาวพิษณุโลกโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะนิยมมาซื้อหาสินค้าตามฤดูกาลที่มีวางขายเป็นประจำ อาทิ ละมุดจากจ.สุโขทัย หอมกระเทียมจาก จ.พิจิตร เครื่องสมุนไพร หมากพลู ไม้กวาด ขนมจีน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ฯลฯ และตลอดทั้งวันและกลางคืน ในช่วงการจัดงานวัดใหญ่ เศรษฐกิจสะพัดเป็นอย่างมาก ประชาชนจากทุกอำเภอในพิษณุโลก นักท่องเที่ยว จะเดินทางมาเที่ยวและจับจ่ายสินค้าจำนวนมากเป็นประจำทุกปี0002

ส่วนที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้นหนาแน่นด้วยประชาชน ที่มากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระเหลือ พระชินสรีห์ พระศรีศาสดาDSC08577

สำหรับที่พระปรางค์ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทางวัดกำหนดเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงงานวัดใหญ่ โดยจะเริ่มเปิดให้ขึ้นนมัสการพระบรมสารีริกธาตุได้ในวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ขึ้นชม มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างขึ้นไปบนพระปรางค์เพื่อกราบไว้พระบรมสาริกธาตุจำนวนมาก และต้องขึ้นลงด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะบันได้มีความชันเป็นอย่างมาก0005

พระปรางค์วัดใหญ่แต่เดิมนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์ ต่อมาในสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมัยอยุธยาตอนต้น พิษณุโลกได้เป็นเมืองหลวงถึง 25 ปี    จึงทำนุบำรุงพุทธศาสนานำเอาศิลปะแบบอยุธยาเข้ามาสร้างให้ มีเอกลักษณ์เพื่อเป็นขอบเขตอาณาจักร สัญลักษณ์ เจดีย์จึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นพระปรางค์ตามยุคสมัย  เป็นพระปรางค์ทรงคล้ายฝักข้าวโพด มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณะตามยุคสมัยกาลเวลา เช่น การนำเอากระเบื้องโมเสทที่ฉาบด้วยทองไปปิดทำให้เกิดความสวยงาม เรียก“นพเก้า” ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่เปลี่ยนกระเบื้องโมเสค”นพเก้า” 0007ครั้งในข่วงสมัยรัชกาลที่ 7  ได้กำหนดให้มีงานประจำปีๆกำหนด ขึ้น 6 ค่ำ เดือน3 จึงเกิดเป็นงานสมโภชประจำปีๆละครั้ง จนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 82 แล้ว นับแต่เริ่มจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นงานประจำปีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ที่สำคัญได้ให้โอกาสประชาชนที่ศรัทธาได้เข้าใกล้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  กราบพระบรมสารีริกธาตุ โดยทางวัดเปิดให้ขึ้นพระปรางค์ ในช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นประจำทุกปี ซึ่งต่างจากเจดีย์หรือพระธาตุจังหวัดอื่นๆที่มักจะไม่ให้คนทั่วไปได้เข้ากราบและได้ชมเป็นที่อันสงวนถึงความศักดิ์สิทธิต้องห้าม (โดยเฉพาะผู้หญิง)  จึงถือว่าน่าเป็นโอกาสที่ดี ในงานวัดใหญ่ทุกๆปีหากมีโอกาสควรขึ้นไปกราบนมัสการ  ชมความสวยงามศิลปะไทย0009

DSC08532

การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ – 12 ค่ำ เดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559  ทั้งนี้เพื่อให้เปิดโอกาสพุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราชและบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนยังเป็นการจัดหารายได้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารDSC08508

0010

DSC08495

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น