เขื่อนแควน้อยเหลือน้ำ 37% ผอ.เขื่อนยันพอใช้ตลอดแล้งนี้

706493วันที่ 13 ก.พ.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ขณะนี้ได้ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 352 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 37% ของความจุตัวเขื่อน  ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้จริง 309 ล้าน ลบ.ม. หรือ 33 % ของความจุของตัวเขื่อน ส่วนการระบายน้ำขอตัวเขื่อนยังระบาย อยู่ที่ 1.04 ล้าน .ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ และส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในราบลุ่มภาคกลางในการอุปโภคบริโภค  จากปริมาณน้ำดังกล่าว ส่งผลให้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีสภาพน้ำลดลง บางจุดเห็นเป็นสันดิน706501

706494นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในขณะนี้ว่า น้ำในเขื่อนแควน้อย ยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน การระบายน้ำของเขื่อนแควน้อย ยังอยู่ที่วันละ 1.04 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำแควน้อยและส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในราบลุ่มภาคกลางในการอุปโภคบริโภค  ตั้งแต่นี้จนถึงพฤษภาคม 2559  ทางเขื่อนยังรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งที่จะกักเก็บและสำรองน้ำ สามารถใช้การได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้งจนถึงฤดูฝนปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนในด้านอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งในอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็ของให้ผู้ใช้น้ำ หรือ เกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้ระมัดระวังการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมีน้ำใช้ในฤดูกาลผลิตหน้า706499

706498

706497

/////////////

แสดงความคิดเห็น