ตรวจสุขภาพพระสงฆ์เช็คภาวะเสี่ยงเบาหวานความดันโรคอ้วน

S__6955049วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 13.30 น.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ณ.วัดท่ามะปราง อ.เมืองพิษณุโลกS__6955048

นางสุนันทา ภักดีอำนาจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธชินราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลเดินทางมาตรวจสุขภาพพื้นฐานให้กับพระลูกวัดท่ามะปรางทั้งหมด 10 รูป ด้วยทางโรงพยาบาลมีความห่วงใยในสุขภาพ พลานามัยของพระสงฆ์จึงจัดตั้งโครงการออกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยวัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก ทำกรอกประวัติพระ ซักถามโรคประจำตัว อุปนิสัยในการฉันท์อาหาร และทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือด โครงการนี้ได้ดำเนินโครงการเป็นปีแรก ถ้าผลการตรวจสุขภาพนั้นไม่ดีหรือเสี่ยงต่อโรคต่างๆ พระจะได้ทำการรักษาทันทีและมีการรับยาไปกินอย่างต่อเนื่องS__6955052

สำหรับสุขภาพโดยรวมของพระวัดท่ามะปรางทั้งหมด 10 รูป ดังนี้ มีสุขภาพร่างกายดี-ปกติ 7 รูป เสี่ยงเป็นโรงเบาหวาน-ความดัน 1 รูป และป่วยเป็นโรคเบาหวาน-ความดันอยู่แล้วและได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลพุทธชินราช 1 รูป รวม 10 รูปS__6955056

อย่างไรก็ตามจากการออกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ที่รพ.พุทธชินราชออกตรวจในช่วงนี้พบว่า พระภิกษุสงฆ์เกือบครึ่ง มีภาวะโรคประจำตัวที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ทั้งเบาหวาน ความดัน และ ภาวะอ้วน จนท.รพ.พุทธชินราชที่ออกตรวจได้แนะนำให้พระสงฆ์ไปรักษาได้ที่รพ.พุทธชินราช ขณะที่ ตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลกนั้น จะมีจนท.สาธารณสุขและโรงพยาบาลประจำอำเภอจะออกตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ทุกวัดในจ.พิษณุโลกS__6955055

………………………………………………….

รายงานโดย…..น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตชั้นปี 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร / นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์

แสดงความคิดเห็น