ปลูกเองขายเองพืชใช้น้ำน้อยชาวนาต.บ้านกร่างขยันทำกินสู้ภัยแล้ง

a11วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2559 สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลก ไม่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวนาที่มีความขยันทำมาหากิน แม้ว่าปีนี้ น้ำในระบบการส่งน้ำของชลประทานได้หยุดการส่งน้ำลง แต่เกษตรกรครอบครัวหนึ่ง ที่ยึดอาชีพทำนามาหลายสิบปี ได้หยุดการทำนา หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย พืชล้มลุกอายุสั้น ทั้งบวบ พริก ข้าวโพด แตงกวา และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน รายได้ดีกว่าการทำนาด้วยซ้ำa04

a06เกษตรกรคนขยัน คือ นายจรูญ  ก้อนจ้อย และนางแว่น  ก้อนจ้อย อายุ 60 ปี คู่สามี-ภรรยา ชาวบ้านม.1 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก ที่มาเช่าที่ดินจำนวน 10 ไร่ หลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก เพื่อใช้ทำนามาตลอด แต่ฤดูการนาปรังนี้ ได้หยุดการทำนา เนื่องจากได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากสื่อมวลชนมาตลอด และคาดการณ์ได้ว่า จะไม่มีน้ำทำนาอย่างแน่นอน จึงปรับสภาพแปลงนา เป็นแปลงปลูกพืชระยะสั้น ใช้น้ำน้อยa14

a03

a15นายจรูญ  ก้อนจ้อย อายุ 60 ปี เปิดเผยว่า ครอบครัวตนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเช่าที่ทำนาในตำบลบ้านกร่าง และ เช่าที่ดินทำนาในเขตตำบลพลายชุมพลหลังเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ในปีนี้ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จึงปรึกษากับลูกชายคนโตและภรรยา ว่าจะไม่ทำนาในรอบนี้ รอไว้หน้าฝนค่อยลงมือทำนาปี และได้ปรับที่ดินมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน ทั้งข้าวโพด บวบ ถั่วฟักยาว แตงกวา พริก โดยจะปลูกสลับกันไป ให้ผลผลิตสามารรถเก็บเกี่ยวได้ตลอด โดยใช้น้ำจากคลองชลประทานที่ผ่านตำบลบ้านคลองและตำบลพลายชุมพล ซึ่งขณะนี้สภาพก็เริ่มแห้งแล้ว ไม่ปล่อยน้ำเข้าระบบแล้ว พวกตนก็ต้องไปกักน้ำและสูบขึ้นมาเป็นช่วง ๆa10

a07นางแว่น  ก้อนจ้อย เปิดเผยว่า ต้องขยันและมีความตั้งใจจริง สำหรับการปลูกพืชระยะสั้น สำหรับครอบครัวตน ปลูกเอง และเก็บไปขายที่ตลาดในเทศบาลนครพิษณุโลก และตลาดบ้านคลองเองทุกวัน จะรายได้ดีกว่าขายส่ง ได้ราคาสูงกว่า โดยทุกเช้าจะเก็บไปขายในตลาดสดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ภาคบ่ายก็จะเริ่มเก็บและไปขายที่ตลาดบ้านคลอง แต่ละวันไม่แน่ไม่นอน ช่วงนี้บวบกำลังออก ขายได้กิโลกรัมละ 25 บาท บางวันถ้าขายทั้งเช้าและเย็น ก็ได้เงินจากการขาย 5,000 บาท บางวันเก็บขายช่วงเช้าอย่างเดียวก็จะได้เงินประมาณ 2,000 บาท ถือว่าดีกว่าการทำนา ที่ต้องลงทุนมาก ใช้น้ำมาก แถมราคาข้าวเปลือกยังตกต่ำ ขายได้ตันละ 5,000-6,000 บาทเท่านั้นa16

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับแหล่งน้ำของเกษตรกรครอบครัวนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากน้ำในคลองชลประทานที่สูบขึ้นมาใช้เริ่มแห้งขอด กรมชลประทานได้หยุดการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานพลายชุมพลมานานแล้ว หลังจากนี้ก็จะไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองชลประทาน เพื่อสูบน้ำจากแอ่งน้ำที่ยังเหลืออยู่ขึ้นมาเก็บไว้ใช้a19

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

แสดงความคิดเห็น