ป้ายใหม่นำเที่ยวพิษณุโลกระบุตำบลผิด..?

DSC0203229 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณถนนมิตรภาพ เชิงสะพานนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีการติดตั้งป้ายนำเที่ยวศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก ใช้รูปภาพและข้อความศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ด้านล่างของป้าย เขียนระบุว่า ตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งน่าจะผิดพลาด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ต.ในเมือง หรือ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก DSC02033

DSC02667

แสดงความคิดเห็น