ชาวนาต.วัดพริกระดมเครื่องสูบน้ำเข้านายาวหลายทอด

726214วันที่ 29 ก.พ.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ยังคงคุกคามในหลายพื้นที่ แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ไม่มีน้ำหลงเหลือ ส่งผลให้ชาวนา ต้องหาวิธีหานำน้ำมาใช้ทางเกษตร หล่อเลี้ยงนาข้าว ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ำจากบ่อบาดาล  แต่ที่ชาวบ้านบ้านเสาหิน บ้านท่าโรง และอีกหลายหมู่บ้าน ของ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก ที่อยู่ติดกับคลองชลประทาน ต้องหาวิธีช่วยกันดึงน้ำจากคลองชลประทาน ที่บางช่วงก็มีน้ำเพียงหล่อเลี้ยง และขังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็ได้นำเครื่องยนต์ทางการเกษตร มาช่วยกันดึงน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวหลายร้อยไร่726216

726220

นายคมกฤษต์  ปานศรี ชาวนตำบลวัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่าในปีนี้แล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำทางการเกษตรมีน้อยมาก ตนเองและเพื่อนบ้านต้องอีก 10 ราย นำเครื่องยนต์มาช่วยกันดึงน้ำที่คลองชลประทานที่มีเพียงเล็กน้อย ห่างจากนาของตนเอง 3 กิโลเมตร โดยแบ่งกันดึงเป็นทอดๆ ถึง 3 ทอด เพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว่า 400 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสูบน้ำได้ไม่กี่วัน น้ำในคลองชลประทานยุบและหมดลง เนื่องจากชาวบ้านหลายหมู่บ้านก็ช่วยกับสูบน้ำเช่นนี้ไม่ต่ำกว่า 50 จุด726215

///////////

แสดงความคิดเห็น