เชิญเสริมความรู้การค้าชายแดนและโลจิสติกส์พื้นที่ด่านภูดู่ที่จ.อุตรดิตถ์ 17 มีค.นี้

PUDOO2วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักธุรกิจ ภาครัฐ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านความรู้ด้านการค้าบริเวณชายแดนและความรู้ด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เสริมศักยภาพด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับรู้ถึงแนวทางในการพัฒนาในพื้นที่ด่านภูดู่ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในบริเวณด่านภูดู่ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้ด้านการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์บริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน เทคนิคการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ ฯลฯIMAG8806

ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่

  1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5541 7692
  2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5540 3083
  3. คุณจุฑาภรณ์ เสมวิลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์ 08 7203 6319 e-Mail : [email protected]

IMAG8816

……………………………………………………………………………………

ข่าวโดย : นางสาวพิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม(คุณมิ้ม)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร

e-Mail : [email protected]

แสดงความคิดเห็น