นศ.พยาบาลนำผู้สูงอายุออกกำลังกายมวยไทยประกอบดนตรีมังคละ

0007วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับชมรมผู้อายุจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559  ชมการแสดงมวยไทยแอร์โรบิกและดนตรีพื้นบ้านมังคละของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ณ.ห้องประชุมเบนทุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก0003

0005กิจกรรมช่วงเช้า นางจันทิมา แก้วเมืองเพชร ประธานชมรมผู้สูงอายุ เปิดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเป็นการแสดงบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่าออกกำลังกายมวยไทยประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช การแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุ  กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นจากการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หลังจากนั้นเป็นพิธีรดน้ำดำหัว0006

0004

12939120_821495614644820_285836253_n

12968769_821495654644816_1628213922_n………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานโดย….น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตชั้นปี 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร / นศ.ฝึกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์

แสดงความคิดเห็น