แล้งหนัก..เขื่อนแควน้อยเหลือน้ำเพียง 29 %

792859วันที่ 19 เม.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ล่าสุดวันนี้มีน้ำสะสมในเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 234 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 29% ของความจุตัวเขื่อน ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้จริง อยู่ที่ 26 % ของความจุของตัวเขื่อน ส่วนการระบายน้ำขอตัวเขื่อนยังระบาย อยู่ที่ 1.04 ล้าน .ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ และส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในราบลุ่มภาคกลางในการอุปโภคบริโภค792858

จากปริมาณน้ำดังกล่าว ส่งผลให้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีสภาพน้ำลดลง บางจุดเห็นเป็นสันดิน ในช่วงหัวเขื่อน สภาพแห้งแตกละแหงเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในช่วงหน้าสันเขื่อน ซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา สามารถเดินไปมาได้อย่างสะดวกทีเดียว792961

นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในขณะนี้ว่า น้ำในเขื่อนแควน้อย ยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน การระบายน้ำของเขื่อนแควน้อย ยังอยู่ที่วันละ 1.04 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำแควน้อยและส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในราบลุ่มภาคกลางในการอุปโภคบริโภค   ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งที่จะกักเก็บและสำรองน้ำ สามารถใช้การได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้งจนถึงฤดูฝนปีหน้า  ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนในด้านอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งในอย่างแน่นอน แต่ก็ยังรอลุ้นว่าจะมีฝนตกเติมน้ำในเขื่อนในปีนี้หรือไม่IMG_0845

792975

//////////

แสดงความคิดเห็น