บินสำรวจระดับน้ำเขื่อนแควน้อยเหลือ 27 % มั่นใจบริหารได้ถึงฤดูฝน

0001วันที่ 2 พ.ค. 2559 รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ล่าสุดวันนี้มีน้ำสะสมในเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 259 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 27 % ของความจุตัวเขื่อน ที่สามารถกักเก็บได้ 939 ล้านลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้จริง อยู่ที่ 216 ล้านลบ.ม. หรือ 23 % ของความจุของตัวเขื่อน ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนยังคงระบายน้ำออกอยู่ที่ 1.04 ล้าน .ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ และส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในราบลุ่มภาคกลางในการอุปโภคบริโภค  0005ทีมข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์ ได้ใช้โดรนบินสำรวจการกักเก็บน้ำของเขื่อนแควน้อย บริเวณหัวงานเขื่อนแควน้อย เขื่อนสันตะเคียน จากมุมสูง ยังเห็นผืนน้ำขนาดใหญ่ แต่ปีนี้เป็นปีที่แล้งที่สุด สภาพน้ำในเขื่อนลดลงไปมาก  บางจุดเห็นเป็นสันดิน ในช่วงหัวเขื่อน สภาพแห้งแตกละแหงเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในช่วงหน้าสันเขื่อน ทั้งบริเวณหาดทรายเทียมที่สร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณช่องทางระบายน้ำล้น หรือ สปิลเวย์  ปีนี้ระดับน้ำมาไม่มาก และเขื่อนก็ไม่ได้ระบายน้ำผ่านช่องทางนี้ สภาพเป็นพื้นดินกว้าง  แห้งแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยการระบายน้ำของเขื่อน ได้ ระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำมาตลอด  0004

นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในขณะนี้ว่า น้ำในเขื่อนแควน้อย ยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน การระบายน้ำของเขื่อนแควน้อย ยังอยู่ที่วันละ 1.04 ล้าน ลบ.ม. แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เพิ่มการระบายน้ำออกเป็น 1.9 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากพบว่ามีบางจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ในการผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภค แต่วันนี้ได้ต้องลดการปล่อยน้ำให้เหลือเท่าเดิม    ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งที่จะกักเก็บและสำรองน้ำ สามารถใช้การได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้งจนถึงฤดูฝนในเดือนกรกฎาคม นี้ ซึ่งในการปล่อยน้ำวันละ 1.04  ล.ลบ.นั้น ก็ยังเหลือน้ำใช้อย่างแน่นอน0008

0007

เก็บชั่วโมงบิน_9640

DSC_0040///////////

แสดงความคิดเห็น