ชาวสวนผักต.ท่าช้างอ.พรหมพิรามใช้ระบบน้ำหยดประหยัดน้ำหน้าแล้ง

820724วันที่  13 พ.ค.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสภาพอากาศร้อนและแล้งหนัก ส่งผลกระทบให้ผักหลายชนิด ไม่ออกผล ทำให้ขาดตลาด   แต่ที่แต่ที่บ้านวังขี้เหล็ก หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ได้พลิกผืนนาหันมาปลูกผัก ส่งขายรายได้ดีในช่วงนี้  นายสมควร รุ่งเรือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ท่าช้าง กล่าวว่า เดิมทีชาวบ้านหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนา แต่หลังจากพบกับภัยแล้ง ทำให้ชาวบ้านได้มีวิธีปรับเปลี่ยนหันมาประกอบอาชีพปลูกผักขาย กว่า 40 %ของหมู่บ้าน โดยผักส่วนใหญ่ เป็นมะระ ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบ ขายมีรายได้ดีกว่าการทำนาที่ต้องใช้น้ำเยอะ โดยชาวบ้านที่นี้ได้นำระบบน้ำหยดมาใช้กับแปลงผัก โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง นี้ ชาวบ้านที่นี้จะปลูกมะระ ถั่วฝักยาว แตงกวา ส่งชายกันจำนวนมาก820710

นายสมควร รุ่งเรือง กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ผักหลายชนิดราคาแพง มาก เนื่องจากร้อนและแล้ง ทำให้ผักบางชนิดได้รับผลกระทบ ไม่ออกผลผลิต  แต่ผักที่หมู่บ้านตน กำลังจะออกผลผลิต โดยเฉพาะแตงกวา บอน ส่วนถั่งฝักยาว อีกหลายแปลง อีกเพียงอาทิตย์เดียว ก็ออกผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวและส่งขายได้แล้ว  ซึ่งถือว่าในช่วงนี้ผักในพื้นที่บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จะมีรายได้ดี โดยแตงกวา ราคาส่งขายกิโลกรัมละ 13 บาท แต่เมื่อไปขายตามตลาดหน้าร้าน มีราคาถึง 30 บาท มะระ กิโลกรัมละ 20 บาท ถั่วฝักยาว ส่งขายกิโลกรัมละ 50-60 บาท เป็นต้น820720

820722

/////////////

แสดงความคิดเห็น