รวมกลุ่มทำน้ำพริกแกงขาย ฝีมือผู้สูงอายุบ้านน้ำคบ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์

1เศรษฐกิจย่ำแย่ แต่ชาวบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ไม่ยอมแย่ตาม รวมกลุ่มทำน้ำพริกแกงขาย สร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี

ในช่วงฤดูแล้งแบบนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกันอย่างท้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตร ประมง และอื่นๆ เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ 4 บ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกัน ชาวบ้านรวมถึงผู้นำของที่นี่เร่งหาหนทางในการทำมาหากินด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่รอบตัว อาทิ ผักสวนครัว ที่สามารถปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกไม่มาก แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวได้2

น้ำพริกแกง เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุบ้านน้ำคบมีรายได้จากการว่างงานหลังภัยแล้งถาโถมอย่างหนัก จนไม่สามารถประกอบชีพใดๆได้

นายไร่ คงสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า การทำน้ำพริกแกงนี้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านของที่นี่ได้รวมกลุ่มกันทำมานานแล้ว โดยจะทำเฉพาะช่วงเทศกาลงานบุญ แต่ในปีนี้สภาวะความแห้งแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงคิดหาวิธีสร้างรายได้ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านมาทำน้ำพริกแกง ซึ่งประกอบไปด้วย พริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม และพริกแกงลาบ3

โดยเริ่มต้นจากการขายภายในหมู่บ้านและตามตลาดนัดใกล้ๆก่อน จนปัจจุบันได้มีหมู่บ้านใกล้เคียงมารับเพื่อนำไปจำหน่ายแล้วหลายร้าน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี

สำหรับสูตรการทำน้ำพริกแกงของที่นี่ก็มีสูตรคล้ายกับที่อื่นทั่วไป เพียงแต่อาจจะใส่ส่วนผสมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของแม่ครัวในแต่ละวัน ผู้ใหญ่ไร่พูดติดตลกว่า “ความอร่อยของพริกแกงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนทำว่าวันนั้นได้ทะเลาะกับลูกและสามีมาหรือไม่”4

สำหรับผู้สูงอายุของหมู่ 4 บ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นี้มีจำนวนมากกว่า 20 คน รวมไปถึงแม่บ้านที่ว่างงานอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน จึงทำให้กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หมู่ 4 บ้านน้ำคบ มีสมาชิกมากกว่า 50 คน และหากน้ำพริกแกงขายดีสมาชิกกลุ่มก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ท่านใดสนใจจะสั่งซื้อพริกแกงของที่บ้านน้ำคบ สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่ไร่ คงสิน โทรศัพท์ 087-21009455

แสดงความคิดเห็น