เร่งขุดลอกคลองเมม รับมือน้ำเหนือหลากและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

????????????????????????????????????

วันที่  21 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของจ.พิษณุโลก ได้มีโครงการขุดลอกคูคลองสายต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ำยม จากหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมการสำหรับการรองรับฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงในฤดูฝนนี้ และจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป ซึ่งขณะนี้ คูคลองต่าง ๆ อยู่ในสภาพแห้งแล้ง ยังไม่มีน้ำ และมีการเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองให้ลึกและกว้างขึ้น0004

ที่คลองเมม บ้านคลองเมม ม.11 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก บริเวณข้าววัดเมมสุวรรณนาราม ได้มีการระดมเครื่องจักร เริ่มดำเนินการขุดลอกคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า ที่อยู่ในสภาพตื้นเขิน ให้กว้าง และมีร่องน้ำที่ลึกกว่าเดิม โดยขณะนี้กำลังดำเนินการขุดลอกขึ้นไปทางเหนือ ให้แล้วเสร็จก่อนในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง หลังจากตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมา คลองเมมอยู่ในสภาพแห้งแล้ง ขาดน้ำ เนื่องจากชลประทานมีนโยบายในการรักษาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น จึงไม่ระบายน้ำเพื่อการเกษตรผ่านคลองเมม

????????????????????????????????????

คลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า เป็นหนึ่งในคลองระบายน้ำหลักในการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน อยู่ในเขตรอยต่อสองจังหวัดคือ สุโขทัย และพิษณุโลก ในช่วงฤดูฝน พื้นที่บริเวณนี้มักได้ผลกระทบจากแม่น้ำยมไหลล้นตลิ่ง และไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นประจำ ขณะที่ฤดูแล้ง ก็มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำเช่นกัน คลองเมมรับน้ำมาสองทาง โดยเฉาพะหน้าฝน จะเป็นจุดในการระบายน้ำจากแม่น้ำยมจากจ.สุโขทัย ผันลงมาจากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทน์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ผ่านอ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และไหลลงสู่แม่น้ำยมที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมื่อแม่น้ำยมจากแพร่และสุโขทัยมีปริมาณมาก ก็จะผันน้ำผ่านคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตอ.เมืองสุโขทัย ขณะที่ในช่วงฤดูแล้ง ก็สามารถรับน้ำจากประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์ และน้ำจากแม่น้ำน่าน ที่ทดน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร ระบายลงมาช่วยพื้นที่เกษตรในบริเวณนี้ได้

????????????????????????????????????

แสดงความคิดเห็น