สาธิตการค้นหาแหล่งน้ำด้วยลวดรูปตัวแอล 2 เส้น

Image3 วันที่ 3 มิ.ย. 2559  นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้สาธิตพร้อมอธิบายภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วไปในการหาแหล่งน้ำใต้ดินทางธรรมชาติ ด้วยการนำโลหะทองเหลือง หรือ ทองแดง รูปตัวแอล 2 แท่ง มาจับไว้แบบหลวมๆ ตั้งขนานกับลำตัวแล้วเดินหาแหล่งน้ำไปเรื่อยๆ หากใต้ดินบริเวณใดมีแหล่งน้ำ เหล็กทั้งสองแท่งจะหันเข้าหากัน ซึ่งวิธีการนี้ชาวบ้านได้ใช้ต่อๆกันมาหลายช่วงอายุคนแล้ว ซึ่งวิธีนี้ใช้งานได้จริง ถึง 90% ทีเดียวImage2

นายปัณณธร กมลพลพัต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการมาช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้ในอุปโภคบริโภค อีกด้วย โดยส่วนหนึ่งตนได้ลองใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการหาแหล่งน้ำในการขุดบ่อบาดาล ซึ่งก็ถือว่าได้ผลจริง เจ้าหน้าที่ก็สามารถนำเครื่องจักรมาขุดเจาะหาน้ำใช้ได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นหลักการตรงกันกับกรมทรัพยาการน้ำบาดาล ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาแหล่งน้ำดังกล่าวImage4

นอกจากนี้ นายพิชัย แซ่เฮ้า และนายเอิบ มะลิสุวรรณ นายช่างขุดเจาะน้ำบาดาลจากบริษัทสิทธิยนต์ กรุ๊ป Sittiyont group ที่มาอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องขุดเจาบ่อบาดาลให้กับนายช่างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า การหาแหล่งน้ำด้วยวิธีนี้ สามารถหาแหล่งน้ำได้ผลจริงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งที่ต่างประเทศ หลายๆประเทศก็ใช้กันImage6

Image7

///////////////

แสดงความคิดเห็น