จัดอบรมครูภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน”

 

IMG_1875วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ห้องวังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ บีเจซี ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 เพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่าย ผนึกกำลังครู เสริมอาวุธทางปัญญา โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ จากหลากหลายวงการมาให้ความรู้กับครูใน 13 จังหวัด เขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนกว่า 100 คนIMG_1867

คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า บีเจซี เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรและประเทศมาโดยตลอด จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจมาจากครูผู้สร้างเยาวชน อนาคตของประเทศ ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝังความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เหล่าเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคลาการที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศต่อไป นับได้ว่า ครู เป็นบุคคลากรที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง บีเจซี จึงขอยกย่องเชิดชูครูไทย เพื่อตอบแทนพระคุณครู ให้มีแรงใจในการพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นไป มุ่งหวังสร้างเครือข่าย ผนึกกำลังครุไทย ช่วยเสริมอาวุธทางปัญญา สร้างศักยภาพ แบ่งปันประสบการณ์องค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้และร่วมใจพัฒนาการศึกษาของไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยโครงการได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3IMG_1860

สำหรับกิจกรรม ครูไทยสัญจร 4 ภาค ภายใต้โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ได้คัดสรรครูที่เข้าอบรมและประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงผ่านวิทยากรคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ป้ามล ทิชา ณ นคร บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จของเด็ก บ้านกาญจนาภิเษกที่ได้ก้าวออกมาสู่อิสรภาพและสังคม อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ครูผู้ค้นพบแสงสว่างบนทางเท้า และนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ คุณเชค พิธีการรายการโทรทัศน์ชื่อดังIMG_1877

IMG_1869

แสดงความคิดเห็น