ไทรย้อยพิทยาคม คว้ารางวัลดีเยี่ยม Best Practice 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

13616406_1226870510678737_882881372_oดร.ชนะ  สุ่มมาตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในโครงการประชารัฐ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา โดยเอกชนนำและภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืน  13639560_1226873620678426_1212671286_o

โดยมีการนำเสนอของ 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม นำเสนอการทำสบู่จากน้ำมันเหลือใช้ โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  โรงเรียนหนองพระพิทยา นำเสนอการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม นำเสนอการทำสบู่สมุนไพรธรรมชาติ   โรงเรียนบ้านกร่างพิทยาคม นำเสนอ  การเกษตรแบบพอเพียง  ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม นำเสนอการปลูกดอกมะลิขาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนแสนตอวิทยา  นำเสนอการจัดสานจากเชือกพลาสติก  น้ำพริกลุยสวน และการเพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายในชุมชน  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา  นำเสนอการทำมะขามกวนนมสด  เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและมีจำนวนมาก ซึ่งนำมาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ สร้างรายได้ให้นักเรียน และ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา นำเสนอในเรื่องกล้วนแปรรูป  เป็นกล้วยฉาบ  กล้วยกวน กล้วยม้วน กล้วยตาก ซึ่งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมากในท้องถิ่นและสามารถอยู่ได้นาน13633343_1226873970678391_946864592_o

ผลการนำเสนอและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนดีเยี่ยมอันดับ 1 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ดีเยี่ยมอันดับ 2 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ดีเยี่ยมอันดับ 3 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จะได้เตรียมตัวเข้ารับการนำเสนอผลงานในระดับประเทศต่อไป13639402_1226874227345032_1291049909_o

สำหรับโรงเรียนประชารัฐ นับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม เพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวมพลังประชาชนของชาติที่มาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้คณะทำงาน รัฐ เอกชน ประชาชน ในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาชาติต่อไป.

……………………………………………………………….

วรางคณา อนันตะ / ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

 

แสดงความคิดเห็น