“100 ปี การสหกรณ์ไทย ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ”

162300เช้าวันที่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “100 ปี การสหกรณ์ไทย ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก 162295
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม”100 ปี การสหกรณ์ไทย ร่วมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ” ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอ 162294พร้อมทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรในขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไป ในการพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและชุมชนต่อไป162296
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้าสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เข้าสู่ถนนบรมไตรโลกนารถ ผ่านห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (เลี้ยวขวา) ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน เข้าสู่ถนนสายหลักพิษณุโลก-นครสวรรค์ เพื่อมายูเทริลที่หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น จะปั่นกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยมีระยะทางรวม 10 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาที่ทุกคน จะต้องใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งการออกกำลังกาย โดยเลือกวิธีปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกด้วย162299

162298
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น