จังหวัดพิษณุโลกปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนลงประชามติร่างรธน.

215662วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี พลตำรวจตรีอดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการปล่อยแถวระดมสนธิกำลังกวาดล้าวอาชญากรรมป้องกันเหตุต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ออกมาใช่สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีพันเอกอุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พันตำรวจเอกทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสารักษาดินแดน อาสาสมัครตำรวจชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิ เข้าร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้215661 215663 215659 215658 215657 ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น