นักเรียนทำดอกไม้จันทน์ ส่งขายสร้างรายได้งาม

received_1258544970844624“ดอกไม้จันทน์” สัญลักษณ์แห่งการไว้อาลัย ตามคติความเชื่อของคนไทยพุทธแต่โบราณ ถือว่าการจัดงานฌาปนกิจศพให้คนตาย เป็นการแสดงรักความเคารพ และไว้อาลัยครั้งสุดท้าย ของญาติๆ ทุกสิ่งที่จัดทำจะต้องประณีตและดีที่สุดเท่าที่ฐานะจะเอื้ออำนวย เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้ไปสู่สุขคติและเมื่อเกิดใหม่ก็จะพบแต่สิ่งที่ดีงาม received_1258544917511296
ปัจจุบันหน้าตาของดอกไม้จันทน์ ถูกพัฒนาไปมาก จากเดิมเรามักเห็นดอกไม้จันทน์ที่ทำจากใบลานมีสีขาว บ้างก็ออกสีเหลืองนวล เปลี่ยนเป็นดอกไม้จันทน์ทีมีหลากหลายรูปแบบและสีสันมากขึ้น การทำดอกไม้จันทน์ จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม received_1258545397511248สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อผลิตดอกไม้จันทน์ออกขาย
นางสาวจิราพร พรมวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า “ใช้เวลาช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ การทำดอกไม้จันทน์ ไม่ยากทำได้ง่าย เวลาทำเสร็จประมาณ 1000 -2000 ดอก อาจารย์จะทำไปขายในเมือง กำไรที่เหลือจะนำมาซื้อกระดาษมาทำต่อ ถ้าแบ่งขายเป็น ดอกร้อยละ 30 บ้าง ร้อยละ 50 บาทบ้าง หากเป็นช่อประธานก็ 15 บาท เวลามีงานศพในหมู่บ้าน ก็จะมาอุดหนุนโรงเรียน และเวลามีญาติของนักเรียนเสียชีวิต เราก็จะนำดอกไม้จันทน์ไปช่วยงานค่ะ” received_1258545337511254
ด้าน อาจารย์ลดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาล ครูผู้สอน กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการทำดอกไม้จันทน์ อย่างแรกคือ อยากให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากหารายได้พิเศษให้กับเด็ก เพราะเด็กที่นี้ ฐานะทางบ้านค่อนข้างขาดแคลน ซึ่งการทำดอกไม้จันทน์นั้น ทำแล้วมันเห็นเงินเลย เป็นรายได้ได้เลย ใช้ต้นทุนในการทำน้อย ต้นทุนประมาณ 7 บาท 1 แผ่น ก็ได้ถึง 75 ดอก ที่สำคัญคือ ตลาด แม่ค้าคนกลางก็จะมารับไปเข้าช่อ มีเท่าไหร่ก็รับหมด เป็นหมื่นดอกก็รับหมด เราจึงเห็นว่า หากนำสอนเด็กให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีตลาดและได้ค่าตอบแทน หากส่ง 100 ดอก เด็กนักเรียนจะได้ 35 บาท พอเห็นเงินเด็กก็จะรักงานและใช้เวลาว่างในการทำงาน หากมีผู้ปกครองนักเรียนเสียชีวิต เราก็จะนำไปช่วยงานและช่วยกันจัดดอกไม้ด้วย”received_1258545294177925
การทำดอกไม้จันทน์ในครั้งแรกอาจยังไม่เห็นผลกำไรมากนัก แต่กำไรจะอยู่ที่วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการทำครั้งต่อไป ทำให้ต้นทุนลดลงจนเหลือผลกำไรมากขึ้น สามารถขายได้ตลอด ที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ไม่มีวันเสีย ไม่บูด ไม่เน่า สามารถเก็บรักษาเพื่อรอจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ผู้สนใจหรือร้านค้าที่จะรับไปต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม เบอร์โทร 055 009 874
…………………………………………………………..
วรางคณา อนันตะ /ภาพข่าว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

แสดงความคิดเห็น