คลองชมพูเริ่มล้นท่วมบ้านปลวกง่าม รร.ปิดพานร.กลับบ้าน

1473824448963วันที่ 14 กันยายน 2559 รายงานสถานการณ์ฝนตกในจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักบริเวณกว้างครอบคลุมทั้งจังบหวัดตั้งแต่ค่ำวานนี้ ที่ตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักในเขตเทือกเขาสูงอช.ทุ่งแสลงหลวง ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองชมพูเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มไหลล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเวลา 02.00-03.00 น. 1473824446652ที่บ้านชมพู ม.3 ต.ชมพู หอกระจายข่าวได้ประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองชมพู อพยพมาอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดชมพู ขณะที่ระดับน้ำ ได้สูงถึง 10 เมตร จากวานนี้ที่ระดับ 4 เมตร ขณะนี้ได้เริ่มไหลล้นตลิ่งคลองชมพูในส่วนที่ต่ำ และกำลังไหลเข้าสู่พื้นที่หมู่บ้านด้านล่างบริเวณบ้านซำรัง บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพูต่อไป 1473824451182

นายแวะ สนใจ ส.อบต.ชมพู เปิดเผยว่า น้ำในคลองชมพูได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ทางหมู่บ้านได้ประกาศแจ้งให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ บางส่วนได้อพยพมาอยู่ที่ศาลาวัด น้ำที่ท่วมสะพานคอนกรีตข้ามคลองชมพูในหมู่บ้าน ขณะนี้น้ำเริ่มทรงตัวและเริ่มไหลลงไปด้านท้ายหมู่บ้าน 1473824458790
ที่บ้านปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะ ปราง 10.00 นน้ำจากคลองชมพผูได้เริ่มล้นตลิ่ง ท่วมบ้าน พื้นที่เกษตรโรงเรียนบ้านปลวกง่่ามได้ปิดการเรียน รถตู้มารับนร.กลับบ้าน ขณะที่น้ำได้เริ่มไหลลงพื้นที่ด้านล่างบ้านซำรัง ต.ชมพู และไหลลงสู่ต.หนองพระ อ.วังทอง และต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่มต่อไป 147382445331914738244609911473824453319…………

แสดงความคิดเห็น