สุโขทัยตั้งศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

147400693728316 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสุโขทัย โดยมี พลตรี ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ปภ.เขต 9 พิษณุโลก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อรับทราบและแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยและเขตตำบลวัดเกาะ อ.ศรีสำโรง1474006931181 ซึ่งเกิดสถานการณ์แม่น้ำยมมีปริมาณสูงและล้นตลิ่งในบางจุด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในเขตขุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณรอบศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำบนถนนสูงประมาณ 40 เซนติเมตร 1474007760946
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ฝากความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังการให้ความช่วยเหลือขณะนี้ประการแรกที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือคือ อาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ยารักษาโรคต้องให้ถึงประชาชนผู้ประสบภัยทั่วถึงและเร่งด่วน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง อพยพประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ 1474007769992สำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวของประชาชนผู้ประสบภัยและอพยพจังหวัดได้จัดเตรียมไว้สองแห่งคือ ที่วัดกระชงคาราม และสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดได้รับการประสานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยากที่ให้ตั้งครัวเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมอบหมายหน่วยงายที่รับผิดชอบไปแจกจ่ายให้ถึงทุกครัวเรือนทุกคนที่ประสบภัย1474007763502 โดยทาง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย มีกำลังพลกว่าร้อยนายพร้อมรถ ที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ นำเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งการนำเครื่องจักรกลของ อบจ.สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพล ตชด.ค่ายรามคำแหง มาดำเนินการซ่อมแซมอุดรอยรั่วริมน้ำยม เพราะระดับน้ำในแม่น้ำยมเมื่อเวลา 10.00 น.หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่ 7.09 เมตร ลดลงจากเมื่อเวลา 01.00 น.ของวันนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.39 เมตร ระดับน้ำลดลง 30 เซนติเมตร แต่ส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล เนื่องจากยังมีบางจุดของบ้านเรือนประชาชนริมน้ำยมที่น้ำลอดใต้บ้านมาเติมน้ำที่ท่วมขังอยู่ ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนระดมกำลังนำบิ๊กแบคไปเสริมและอุดรอยรั่วให้ได้ภายในวันนี้ 1474006956575
ในส่วนของการตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของที่มีผู้ประสงค์จะมาบริจาคนั้น จังหวัดได้มอบหมายให้ปกครองจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการโดยตั้งที่วัดกระชงคาราม
ส่วนในเรื่องความปลอดภัย อาชญากรรม การจราจร ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่ประสบภัย และขณะนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก ได้นำเครื่องสูบส่งระยะไกล รถไฟฟ้าส่องสว่าง เรือ รถทำน้ำดื่ม มาเพื่อดำเนินการในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ทุกหน่วยของจังหวัดสุโขทัยและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือประชาชนกับเหตุการณ์และสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และต่อเนื่องตลอดเวลา1474006953732 และได้ประสานให้สถานีวิทยุในพื้นที่ทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับทราบและหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ ปภ.จังหวัดสุโขทัย 089-9687191 หรือ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสุโขทัย สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและล้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีประมาณ 500 ครอบครัว รวม 1,800 คน ทั้งนี้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสุโขทัย ทาง ททท.สุโขทัยแจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด1474006947539

แสดงความคิดเห็น