ปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ นายอำเภอวัดโบสถ์คนแรกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 100 ปี 8 เดือน 10 วัน

48858วันที่ 20 กันยายน 2559 ได้รับแจ้งจาก นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ว่า คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ นายอำเภอคนแรกของอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยอายุ 100 ปี 8 เดือน 10 วัน และจะมีการรดน้ำศพที่วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมืองพิษณุโลก ในเวลา 16.00 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศิริรัตตานนท์ มา ณ โอกาสนี้95791

ทัังนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครอบครัว ศิริรัตตานนท์ ได้แสดงมุทิตาจิต คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นนายอำเภอวัดโบสถ์คนแรก โดยคุณปู่จรูญ เปิดเผยว่าตนเอง รับราชการเป็นนายอำเภออยู่ในเขตพื้นที่ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย และ จ.กำแพงเพชร และเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อมีประกาศให้แยกพื้นที่บางส่วนออกมาจากอำเภอพรหมพิราม และถูกยกฐานะเป็นอำเภอวัดโบสถ์ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการ ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ฝ่าฝันอุปสรรค พัฒนาบ้านเมืองในทุกพื้นที่จนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่าง โดยกรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย ปี พ.ศ.2516 รับราชการเป็นเวลา 20 ปี

นายจรูญ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2459 มีลูก 6 คน พักอาศัยอยู่กับลูกหลาน ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ติดกันอย่างเรียบง่าย
เมื่อช่วงหลังเกษียณอายุราชการ คุณปู่จรูญ ยังคงประกอบอาชีพทนายความช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยากในด้านคดีความต่างๆ จนเป็นบุคคลตัวอย่างและชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

แสดงความคิดเห็น