ต.เนินกุ่ม พนังกั้นคลองพังน้ำท่วมบ้านนาข้าว 1,500 ไร่อบจ.พิษณุโลกเข้าช่วยเหลือ

14408792_1071368672912061_934554459_nวันที่ 21 กันยายน 2559 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม ภายหลังได้รับหนังสือด่วนที่สุดจาก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อขอความอนุเคราะห์เรือและกระสอบบรรจุทรายจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 14445834_1071368316245430_717872700_nภายหลังได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองเนินกุ่ม-วัดตายม อ.บางกระทุ่ม เขตติดต่อกับคลองท่าหลวง ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งรับปริมาณน้ำจากคลองชมพู อ.เนินมะปราง ได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและกระแสน้ำได้ไหลกัดเซาะคันคลองท่าหลวง จนขาดยาวประมาณ 18-20 เมตร ส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 1, 2 , 5 และหมู่ 6  ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนและมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 1,500 ไร่14407780_1071367876245474_645730633_n

โดยเบื้องต้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำกระสอบทรายจำนวน 1,000 ใบ มอบให้แก่ นางสาววิรัตน์ ใจซื่อ กำนันตำบลเนิ่นกุ่ม พร้อมทั้งได้ช่วยชาวบ้านบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม  จากนั้นได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ และเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมทั้งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก หากหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถประสานขอรับความช่วยเหลือมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5522-3718-20 ต่อ 306 .14429094_1071368052912123_1293245425_n

14408953_1071368582912070_791944554_n

14445628_1071368452912083_1435608576_n

——————-

แสดงความคิดเห็น