เร่งดึงน้ำจากแม่น้ำยมเข้า 3 แก้มลิง อ.บางระกำ ไว้ใช้ฤดูแล้งปี 60

DCIM100MEDIADJI_0621.JPG

วันที่ 29 กันยายน 2559 สถานการณ์น้ำท่วม จ.พิษณุโลก ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในเขตพื้นที่ อ.บางระกำ ขณะนี้แม่น้ำยมที่ไหลผ่านอ.บางระกำอยู่ที่ระดับ 8.25  เมตร เป็นระดับที่ขึ้นสูงจากวานนี้ที่ 8.14 เมตร  และในช่วงที่น้ำจากแม่น้ำยมหลากมานี้ ชลประทานและอปท.ในพื้นที่ ต่างเร่งมือขุดลอกคูคลอง ท่อรอด เพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำยมมาเก็บไว้ใน 3 แก้มลิงของอ.บางระกำ ที่ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่

DCIM100MEDIADJI_0631.JPG

นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าว แก้มลิง ทางชลประทานเร่งนำน้ำเข้าเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยเวลานี้แก้มลิง ที่อยู่ทางด้านบางระกำตอนล่าง ยังสามารถเก็บน้ำได้อีกมาก  ช้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยเฉพาะบึงระมาณ  อ่างมีความจุที่สามารถเก็บกักน้ำได้ 16 ล้าน ลบ.ม.  เวลานี้มีน้ำเก็บกับ9.5 ล้าน ลบ.ม.  หรือ 59 %   ขณะที่บึงตะเคร็ง อ่างมีความจุที่สามารถเก็บกักน้ำได้ 13 ล้าน ลบ.ม. เวลานี้มีน้ำเก็บกักเพียง    3.7  ล้าน ลบ.ม. หรือ 28 % ส่วนบึงขี้แร้งมีความจุน้ำ 1.8 ล้านลบ.ม.  แต่มีน้ำประมาณ 9.5 แสนลบ.ม. หรือ 54 % สาเหตุที่น้ำยังเก็บกักได้ไม่มากเพราะติดปัญหา การทำทำนบกั้นน้ำ และท่อลอดข้ามถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำลังมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และนำน้ำที่ท่วมขังพื้นที่บางระกำตอนบนให้สามารถนำน้ำมาเก็บกักยังแก้มลิง ให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บกักนำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งนี้ต่อไปDCIM100MEDIADJI_0624.JPG

นาย วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางระกำเมืองใหม่กล่าวว่า ทุกวันนี้หลายฝ่ายก็พยายามหาหนทางที่จะแก้ไขอย่างยั่งยืน เห็นได้จากโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มากมาย เช่น การขุดพื้นที่สาธารณะเป็นบึง 3 บึงขนาดใหญ่ ได้แก่ บึงระมาณ บึงตะเคร็ง และบึงขี้แร้ง เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถจะเก็บน้ำเวลาน้ำหลากไว้ได้บ้างบางส่วน ตามแผนก็จะเก็บไว้ใช้ยามเกิดภัยแล้ง เหมือนเช่น เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่เป็นไปตามแผน เพราะไม่มีน้ำไหลเข้าบึงอย่างเป็นระบบ มีเพียงน้ำฝนเล็กน้อยเท่านั้นและได้ยื่นเรื่องเสนอต่อ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คราวที่เดินทางมารับฟังปัญหาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 20 ก.ย.59 แล้วเห็นชอบต่อโครงการด่วนนี้ จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนฝนนี้จะหมด โดยปีนี้เมื่อมีฝนตกลงมา มีน้ำหลากมาจากจังหวัดสุโขทัย เมื่อน้ำมารวมกันอยู่ที่ประตูน้ำคลองวังสะตือ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยแล้ว ส่วนใหญ่กรมชลประทานจะผันน้ำลงสู่แม่น้ำน่านทางฝั่งซ้าย เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยปลอดภัยจากน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ถือว่าเป็นน้ำทิ้งเปล่า ในขณะที่ชาวอำเภอบางระกำ ยังมีความต้องการให้มีการบริหารจัดการกับน้ำในลุ่มน้ำยมมาทางฝั่งขวาบ้างเพื่อเก็บเข้าในบึง 3 บึงดังกล่าวโดยตรงอย่างเป็นระบบDCIM100MEDIADJI_0604.JPG

ขณะนี้โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มส่งเครื่องมือ เช่น รถโกยตัก และกำลังคน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ขุดลอกคูคลอง และ ท่อรอดระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อเร่งดึงน้ำมาจากแม่น้ำยมมาลงยังแก้มลิง8

10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น