ต้นไม้ที่พ่อปลูก เติบใหญ่เจริญงอกงาม 58 ปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

14691279_10202197678780515_5687866883062885091_o19 ตุลาคม 2559 ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสวนป่าที่ราบเชิงเทือกเขาเพชรบูรณ์ มี “ลำน้ำเข็ก” ไหลผ่าน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 814 ไร่ เดิมทีสวนรุกขชาติสกุโณทยานแห่งนี้เคยมีชื่อว่า “วนอุทยานวังนกแอ่น” โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 – 2498 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันได้จัดตั้งเป็น สวนพฤกษศาสตร์รุกขชาติสกุโณทยาน 14632893_10202197675340429_8110147121220986673_n

14702501_10202197674820416_888089192072686366_n
14692189_10202197680660562_7386807509987787802_oนายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไม้ไว้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกแล้ว 14590008_10202197678420506_7764674395513635257_oจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสวนอุทยานวังนกแอ่น ซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้น แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่เป็น “สกุโณทยาน” แทนคำว่า “วังนกแอ่น” ซึ่งเคยใช้อยู่เดิม เพราะที่นี่มีนกนานาพันธุ์ให้ทอดพระเนตรเป็นจำนวนมาก แต่นั้นมาวนอุทยานวังนกแอ่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วนอุทยานสกุโณทยาน” และเปลี่ยนเป็น “สวนพฤกษศาสตร์รุกขชาติสกุโณทยาน ” ตามลำดับ 14691279_10202197683460632_2501731158970612693_oพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นประดู่ 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพยอม 1 ต้น ไว้ที่ริมแม่น้ำเข็ก ขณะนี้ได้เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ทางเจ้าหน้าที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 58 ปี ผ่านไป ทั้งต้นประดู่ และต้นพะยอม มีความเจริญงอกงาม ทั้ง ๆ พื้นที่นี้มีสภาพความเป็นชั้นหินด้านล่าง ถึงอย่างไรก็จะพยายามรักษาต้นไม้ของพ่อและแม่ไว้ให้ดีที่สุด14700831_10202197675700438_1019681846671627623_o
หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาที่ประทับ และศาลาวนาศัย ริมน้ำตกสกุโณทยาน ที่กรมป่าไม้ในขณะนั้นได้จัดสร้างถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อประทับชมความสวยงามของน้ำตก ก่อนที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับมายังตัวจังหวัดพิษณุโลก สภาพของพลับพลาที่ประทับ และศาลาวนาศัย ณ วันนี้ ยังสมบูรณ์ดีถึงแม้จะผ่านเวลาไปนานกว่า 58 ปี แล้วก็ตาม จะมีก็เพียงการทะนุบำรุงบ้างเล็กน้อย ปัจจุบันก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด14753403_10202197675940444_8759576389959770345_o

14691376_10202197679580535_2904258465336825940_o

14691355_10202197679980545_1475939926253370617_o

14711317_10202197680860567_3290717103895342411_o

14706777_10202197678540509_4343605017546587962_o… สุระเชษฐ์ มากร … รายงาน

แสดงความคิดเห็น