บสย.ดึง 54 ชุมชน ร่วมการออม ตามแนวทางพระราชดำริ

 

 

1098159

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 28 พ.ย. ที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ict)  เทศบาลนครพิษณุโลก นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้เปิดกิจกรรม “บสย. ชวนพี่น้อง มีออม มีสุข” ภายใต้โครงการ “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของ บสย. ในการส่งเสริมและสนับการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชน สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1098154

1098155

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้น ใน 4 จังหวัด คือ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครราชสีมา และ จ.อุบาลราชธานี  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน ให้ครัวเรือนรู้จักการออม และความประหยัด เห็นความสำคัญในการใช้จ่ายที่ถูกต้อง สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน  พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจขยาดย่อม ในการเข้าหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย  โดยในวันนี้ได้นำประธาน  และคณะกรรมชุมชน ทั้ง 54 ชุมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มาร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

1098158

//////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น