เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างสุขในครอบครัว

20161210_091402เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ที่หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวเปิดกิจกรรม “พูดอย่างไรให้ลูกฟัง ฟังอย่างไรให้ลูกพูด” ตามโครงการศิลปะเพื่อสร้างสุขในครอบครัว ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จัดขึ้น 2 วัน 20161210_091054นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  รากฐานของการพัฒนาสังคมเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ดังนั้นการสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น การแบ่งปันเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน การส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะทักษะในการฟังด้วยใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งในชีวิตปัจจุบันมีโอกาสน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกัน  ดังนั้น กิจกรรมการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมครอบครัว จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวได้มีเวลาใกล้ชิดกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ อันจะทำให้ เกิดเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำคัญร่วมกันต่อไป20161210_093711โดยได้รับความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรจิตอาสา20161210_091842
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ห้องเรียนพ่อแม่ เป็นกิจกรรมการพูดคุยเรื่องครอบครัวในฝัน  ห้องเรียนลูกๆ เป็นกิจกรรมการวาดภาพระบายสีหัวข้อครอบครัวของฉัน และ ห้องเรียนครอบครัว กิจกรรมศิลปินนักปั้นแต่ง ปั้นดินเหนียวรูปสัตว์ต่างๆ  กิจกรรมชวนลูกเข้าครัว แต่งหน้าเค้ก และกิจกรรมภาษาสื่อรัก20161210_093728
///////////

แสดงความคิดเห็น