วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จัดงานแพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

img_0765ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขาสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ทางสถาบันพระบรมราชนก ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสีรินธร และสถาบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ภายใต้ชื่อว่า “การแพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”img_0767

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์แผนไทย การเททององค์ชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 12 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐ์ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช การเปิดสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องimg_0782

นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การแพทย์แผนไทยถือว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพชาวไทย ซึ่งหากประชาชนนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทางทางสถาบันพระบรมราชนก ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสีรินธร จึงได้ร่วมจัดงาน “การแพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบimg_0788

ภายในงานที่สำคัญมีหลายประเภท แต่ที่น่าสนใจคือการเปิดสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีสมุนไพร จำนวน 316 ชนิด ในพื้นที่ 12 ไร่ ที่ทางวิทยาการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาแผนไทย ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา และจะเป็นศูนย์กลางการศึกษา เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย โดยจะมีการก่อสร้างอาคารระยะเวลาประมาณ 1 ปี.img_0779

img_0793

img_0768

img_0796

img_0807

………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น