ผู้มีรายได้น้อยแห่รับเงินช่วยเหลือวันแรกที่ธนาคารต่าง ๆ ในเขตอ.นครไทย

19880วันที่ 13 ธ.ค.2559  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการรัฐไว้ ตามมาตรการที่มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เป็นเงิน 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีคนละ 1,500 บาท ได้พากันเดินทางไปรับเงินกันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาต่าง ๆ ใน จ.พิษณุโลก รวมทั้งธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยเฉพาะที่ อ.นครไทย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้มากที่สุด ทำให้บรรยากาศหน้าธนาคารต่าง ๆ เป็นไปอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องคอยอำนวยความสะดวกที่บริเวณหน้าธนาคารกันตั้งแต่เช้า19878

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โอนเงินช่วยเหลือรายย่อย จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยนอกภาคเกษตร 1,500 – 3,000 บาทต่อราย รวมไปถึงเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ซึ่งรัฐบาลกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงทำให้ผู้มีรายได้น้อยพากันไปตรวจสอบรายชื่อที่หน้าธนาคารอีกครั้งหนึ่ง ก่อนรับบัตรคิวเข้าไปทำรายการบัญชีภายในธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประชาชน สามารถตรวจสอบรายชื่อว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินตามมาตรการรัฐหรือไม่ ผ่านเว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ เวปไซด์ www.epayment.go.th และ http://govwelfare.rd.go.th ก่อนที่จะเดินทางไปธนาคารเพื่อไม่ให้เสียเวลา19883

19888

19891

19893

19877

19873

แสดงความคิดเห็น