กองช่างอบจ.พิษณุโลกช่วยลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ต.ท่าโพธิ์

received_1165679886814272เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกreceived_1165680136814247 ภายหลังได้รับหนังสือร้องขอจาก นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพบว่าในช่วงฤดูฝนหากเกิดเหตุฝนหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายไปได้เนื่องจากมีดินโคลน และสิ่งปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้ำจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักreceived_1165679903480937และทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ไม่มีเครื่องจักรกลที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยเบื้องต้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน.received_1165679836814277

แสดงความคิดเห็น