เชิญชม Mini Light & Sound เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17-18 มค.นี้

15966838_1181279908587603_1165123602_oนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแสดง Mini Light & Sound “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันคู่แผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 เวลา 20.00 – 21.00 น. ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อัครมหาวีรบุรุษ ผู้ดำรงความเป็นไทยในอดีตกาล ทรงอุทิศพระองค์กอบกู้เอกราช ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น จนประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้อย่างน่าภาคภูมิใจ 15966463_1181280301920897_498215270_oและส่งเสริมด้านการศึกษาพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับจัดการแสดง Mini Light & Sound “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันคู่แผ่นดิน” ซึ่งมีทั้งหมด 9 องก์ ประกอบด้วย องก์ 1 ศรัทธาพระบารมี สดุดีมหาราชชาตินักสู้ องก์ 2 ประสูติกาลหน่อนรา จอมราชันแห่งแผ่นดิน องก์ 3 สูญสิ้นอิสรภาพ นิราศลาด้วยอาลัย องก์ 4 เอกราชใกล้คืนคง แลกองค์ประกันกู้แผ่นดิน องก์ 5 ทักษิโณทกหลั่งปฐพี คืนคงดำรงไทย องก์ 6 พระแสงดาบคาบค่าย นำชัยเหนือศัตรู องก์ 7 ดาวพร่างพรู สถิตฟ้าจารึกดิน องก์ 8 ยุทธหัตถีเรืองธรนิน ลือระบิลมหาวีรกรรม องก์ 9 แซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ดำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวมาชมการแสดง Mini Light & Sound “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันคู่แผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 เวลา 20.00-21.00 น. ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ โดยเปิดให้ประชาชนชมฟรี.15967166_1181280405254220_573823771_o ————————————

แสดงความคิดเห็น