ต.นครชุม อนุรักษ์สืบทอดการต้มเกลือสินเธาว์เป็นแหล่งเรียนรู้นร.บ้านนาขุมคัน

โรงเรียนบ้านนาขุมคันร่วมกับ1484798100690 ผู้นำชุมชนและชาวบ้านนาขุมคัน ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดการต้มเกลือสินเธาว์ แบบโบราณ จากบ่อเกลือพันปี1484798121228
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณบ่อเกลือพันปีหรือบ่อเกลือสองสาวพี่น้อง บ้านนาขุมคัน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โรงเรียนบ้านนาขุมคันร่วมกับ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านนาขุมคัน ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดการต้มเกลือสินเธาว์ แบบโบราณ จากบ่อเกลือพันปี 1484798146386โดยการขุดเตาต้มเกลือแบบโบราณเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปี และใช้กระทะเหล็กในการต้ม ใช้ฟืนตามหัวไร่ปลายนาเป็นเชื้อเพลิง และนำเกลือที่ได้ไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปปรุงอาหาร หรือให้สัตว์เลี้ยง (วัว ควาย) ได้กิน 1484798118669
นายไพรบูรณ์ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขุมคัน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาขุมคันได้นำการต้มเกลือสินเธาว์จากบ่อเกลือพันปี เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนและอนุญาตจาก ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน นำโดย นายมงคล มีเครือเอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านนาขุมคัน ได้อนุญาตและร่วมวางแผนการต้มเกลือ1484798104810 โดยทางโรงเรียนวางแผนการนำเกลือที่ได้ไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชน ผู้ปกครองสนับสนุนไม้ฟืนในการต้มเกลือ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนให้ความอนุเคราะห์จัดเวรในการเฝ้าเตาต้มเกลือ คณะครูนำนักเรียนเรียนรู้การต้มเกลือโดยบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1484798128100
การต้มเกลือ ชาวบ้านจะเริ่มทำการต้มได้ ประมาณเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยการทำเตาต้มเกลือรอบๆบริเวณบ่อเกลือ ใช้กระทะเหล็ก ขนาด 30-36 นิ้ว และขนไม้ฟืนสำหรับต้มเกลือมาไว้ข้างเตาต้ม ที่สำคัญต้องเฝ้าเติมฟืนไฟ1484799098958 และเติมน้ำเกลือ เริ่มต้มกระทะแรกๆใช้เวลาประมาณ 2 วันจึงจะได้เกลือ 10-20 กิโลกรัม และเกลือจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาล เหมาะสำหรับนำไปให้สัตว์เลี้ยงกิน ต้องต้มต่อไปรอบที่ 3-4 เกลือจะขาวขึ้น เหมาะแก่การนำไปปรุงอาหาร เกลือสินเธาว์เป็นที่ต้องการของคนในตำบล ในอำเภอนครไทย และจากหลายๆที่ เพราะเหมาะกับการนำไปทำหน่อไม้ดอง ปลาร้า ปลาเค็มหรือทำปลาเผา และอีกหลายๆอย่าง1484798340942
นายมงคล มีเครือเอี่ยม เล่าไว้ว่า บ่อเกลือนี้คนในตำบลนครชุมมีสิทธิ์มาต้มทุกคน แต่ก่อนเมื่อ 30กว่าปีที่ผ่านมา มีการขุดเตาต้มเกลือรอบๆบ่อเกลือมากถึง 70-80 เตา เลยทีเดียว แต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่นิยมหันมาต้มเกลือจากบ่อเกลือนี้แล้ว เพราะมีเกลือสำเร็จบรรจุถึงมาจำหน่ายแล้ว ทั้งๆที่เกลือจากบ่อนี้ ปู่ย่าตายายได้ต้มไว้ประกอบอาหารกินกันเอง เหลือก็ขายหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอื่นๆ การต้มเกลือ ชาวบ้านจะเริ่มนำน้ำเกลือมาต้มได้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เนื่องด้วยความเค็มของน้ำเกลือเหมาะสมที่จะนำมาต้ม โดยการขุดทำเตาดินบริเวณรอบๆ1484798154540 บ่อเกลือและต้องนอนเฝ้าค้างคืนเพื่อเติมฟืนใส่เตา เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้วมีจำนวนเตาที่ต้มอยู่รอบๆบ่อเกลือมากถึง 70-80 เตา ปัจจุบัน ลดจำนวนลงมาก ทางโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ได้นำเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนของทางโรงเรียน1484799112613

แสดงความคิดเห็น