พิษณุโลก 29 ม.ค.60 อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา

พิษณุโลก 29 ม.ค.60 อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส  กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 31ม.ค.-3 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สำหรับในช่วงวันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. ภาคใต้มีฝนลดลง

แสดงความคิดเห็น