ขึ้นพระปรางค์กราบพระบรมสารีริกธาตุ งานวัดใหญ่ ปี 2560

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันนี้ประชาชนจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดจำนวนมาก ได้เดินทางมาเที่ยวงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2560 หรือ งานวัดใหญ่ ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกคุ้นเคย ขณะที่บรรยากาศงานวัดใหญ่ปีนี้ยังคงเอกลักษณ์ของงานวัดใหญ่คล้ายทุกปีที่ผ่านมา ที่จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายแทบทุกชนิดจนเต็มพื้นที่วัดไปหมด ส่วนที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้นหนาแน่นด้วยประชาชน ที่มากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระเหลือ พระชินสีห์ พระศรีศาสดา

สำหรับที่พระปรางค์ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทางวัดกำหนดเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงงานวัดใหญ่ โดยจะเริ่มเปิดให้ขึ้นนมัสการพระบรมสารีริกธาตุได้ในวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2560

นายประกาศิต  แสนดี เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช เปิดเผยว่า ปกติแล้ว พระปรางค์วัดใหญ่ จะเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในช่วงงานวัดใหญ่ หรือ งานสมโภชพระพุทธชินราช แต่หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ในโอกาสครบรอบ 100 วัน กรมศิลปากร ได้เปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าชมโบราณสถาน และได้เปิดพระปรางค์วัดใหญ่ให้ประชาชนได้ขึ้นตั้งแต่นั้นมา ต่อเนื่องมาจนถึงงานวัดใหญ่ไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ช่วงนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้ขึ้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากหมดงานวัดใหญ่ก็จะปิดยาว อาจจะเปิดอีกครั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ ไม่ก็งานวัดใหญ่ในปีถัดไป

สำหรับพระปรางค์วัดใหญ่แต่เดิมนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์ ต่อมาในสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมัยอยุธยาตอนต้น พิษณุโลกได้เป็นเมืองหลวงถึง 25 ปี    จึงทำนุบำรุงพุทธศาสนานำเอาศิลปะแบบอยุธยาเข้ามาสร้างให้ มีเอกลักษณ์เพื่อเป็นขอบเขตอาณาจักร สัญลักษณ์ เจดีย์จึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นพระปรางค์ตามยุคสมัย  เป็นพระปรางค์ทรงคล้ายฝักข้าวโพด มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณะตามยุคสมัยกาลเวลา เช่น การนำเอากระเบื้องโมเสทที่ฉาบด้วยทองไปปิดทำให้เกิดความสวยงาม เรียก“นพเก้า” ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่เปลี่ยนกระเบื้องโมเสค”นพเก้า”

ครั้งในข่วงสมัยรัชกาลที่ 7  ได้กำหนดให้มีงานประจำปีๆกำหนด ขึ้น 6 ค่ำ เดือน3 จึงเกิดเป็นงานสมโภชประจำปีๆละครั้ง นับแต่เริ่มจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นงานประจำปีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ที่สำคัญได้ให้โอกาสประชาชนที่ศรัทธาได้เข้าใกล้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  กราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุไว้ในสถูป ใจกลางพระปรางค์วัดใหญ่

โดยทางวัดเปิดให้ขึ้นพระปรางค์ ในช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นประจำทุกปี ซึ่งต่างจากเจดีย์หรือพระธาตุจังหวัดอื่นๆที่มักจะไม่ให้คนทั่วไปได้เข้ากราบและได้ชมเป็นที่อันสงวนถึงความศักดิ์สิทธิต้องห้าม (โดยเฉพาะผู้หญิง)  จึงถือว่าน่าเป็นโอกาสที่ดี ในงานวัดใหญ่ทุกๆปีหากมีโอกาสควรขึ้นไปกราบนมัสการ  ชมความสวยงามศิลปะไทย

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

แสดงความคิดเห็น