พิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึกจ.พิษณุโลกประจำปี 2560

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมี พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารหาญที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม ทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัว และทหารนอกประจำการ ร่วมพิธีจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น