สมาชิกหมู่บ้านถาวรกาญจน์ วัดจุฬา ร้องศูนย์ดำรงธรรมพิษณุโลก

 ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผ่าน คุณนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงาน สคบ.กรณีผู้ประกอบการเจ้าของหมู่บ้านถาวรกาญจน์ วัดจุฬา เอาเปรียบผู้บริโภคสร้างความเดือดร้อนในความมั่นคงต่อทรัพย์สิน(บ้านเรือน)

ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านถาวรกาญจน์ มีสมาชิกพักอาศัยประมาณ 70 ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากถนนภายในโครงการมาโดยตลอดนับตั้งแต่ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาจากโครงการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ต่อมาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินการและใช้ประโยชน์ในถนนโครงการด้วยการนำรถบรรทุกดินขับผ่านในโครงการเพื่อนำดินไปถมในที่ดินว่างเปล่าบริเวณด้านหลังของโครงการซึ่งทางคณะกรรมการเกรงว่าจะเกิดผลเสียหายต่อถนนภายในหมู่บ้านจึงรวมตัวคัดค้านการกระทำของผู้ประกอบการดังกล่าวประกาศห้ามนำรถขนดินเข้ามาใช้ถนนผ่านหมู่บ้านโดยเด็ดขาด 

และเมื่อเดือน ธันวาคม 2559 บริษัทรายใหม่ดังกล่าว ได้ขอทำการรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณถนนภายในโครงการที่เป็นทางสัญจรหลักของคนในหมู่บ้านมากว่า 20 ปีเพื่อเล็งเห็นผลเพื่อทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือบ้านจัดสรร สร้างความเดือดร้อนและไม่พอใจกับเจ้าของบ้านพักอาศัยและคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากพื้นที่ที่ขอทำการสอบเขตที่ดินดังกล่าวเมื่อดูในสภาพที่จริงคือถนนคอนกรีตที่ทางโครงการโฆษณาว่าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สะดวกสบายทุกคนจึงตกลงมาซื้อบ้านในโครงการดังกล่าว จึงสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกับผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านจึงประชุมและส่งมอบตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการของผู้ประกอบการ โดยไม่สนถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เข้ามาซื้อและอยู่เดิมหรือที่กำลังตัดสินใจเข้ามาอยู่ใหม่ก็ตาม ให้พิจารณาถึงสภาพของหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆว่าทำตามข้อกำหนดที่โฆษณาหรือไม่จะได้ไม่มาตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกตน

แสดงความคิดเห็น