นครพิษณุโลก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 150 รูป ถวายพระราชกุศล

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2560 รวม 5 วัน ขึ้น และศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ห่างไกลยาเสพติด และฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้มีนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมาร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 150 คน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนศึกษาพระธรรมและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

/////////

 

 

แสดงความคิดเห็น