จัดตั้งศูนย์ประสานงานบางระกำโมเดล 60 บริหารการใช้น้ำเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ

เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้เริ่มคุกคามในหลายพื้นที่ทำให้หลายหน่วยงานต่างร่วมมือเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยที่ประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พ.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 ได้เข้าตรวจสอบสภาพน้ำพบว่ายังมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค  พร้อมกันนี้ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการบางระกำ โมเดล 60 โดยได้แบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบ ให้ ทหาร ชลประทาน ฝ่ายปกครอง และ เกษตรผู้ใช้น้ำ โดยได้ตรวจเส้นทางการส่งน้ำ ตามโครงการบางระกำโมเดล 60 บริเวณเส้นทางส่งน้ำ ตลอดเส้นทางของคลองบางแก้ว ทั้งนี้เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ อ.บางระกำ และ อ.พรหมพิราม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ชลประทาน(โครงการฯยมน่าน และ พลายชุมพล, ฝ่ายทหาร และ ฝ่ายปกครอง คอยรับเรื่องและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในช่วงตั้งแต่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการการวางแผนการส่งน้ำสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำทางกรมชลประทานได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินการ ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ โดยจัดทำเป็นโครงการบริหารการจัดการน้ำแบบประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ หรือโครงการบางระกำโมเดล60 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 มีนาคม ดำเนินการส่งน้ำเข้ามาในคลองน้ำและคลองสาขา เพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำให้กับเกษตรกร โดย วันที่ 1 เมษายนถึง 15 เมษายน จะดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยก่อน ให้ได้ทำการเพาะปลูกในพื้นที่จำนวน 180,000 ไร่ และจะทยอย ส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำถัดมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน

แสดงความคิดเห็น