ทหารร่วมกับชาวบ้านวังทองทำฝายเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

วันที่ 19 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 โดย ร.ท.ประเสริฐ  บิณฑโก นายทหารชำนาญงาน นำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำ และชะลอน้ำในแม่น้ำวังทอง บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ 2 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยมีกำลังพลทหารอากาศ จำนวน 20 นาย และกำลังทหารจากกองพันทหารช่าง ช.พัน 302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อีกจำนวน 10 นาย ร่วมกับ อบต.ชัยนาม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยเก็บกักน้ำ ปิดกั้น หรือชะลอการไหลของแม่น้ำวังทอง ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้มีมากขึ้น ใช้เป็นแหล่งน้ำในการบริโภคของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตลอดจนนำไปใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำของแม่น้ำวังทองเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด บางจุดระดับน้ำลดลงจนเห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้นมา ทางเจ้าหน้าที่ทหารอากาศและชาวบ้านจึงต้องช่วยกันตักทรายจากก้นแม่น้ำวังทองใส่กระสอบจำนวน 800 ใบ ยกไปวางเป็นแนวสร้างฝายชะลอน้ำจนเป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้สภาพพื้นที่ของ ต.ชัยนาม อ.วังทอง เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา จึงไม่สามารถเก็บน้ำใช้ในห้วงฤดูแล้งได้เพียงพอ จึงส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งถ้าหากมีการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใดๆ หรือองค์การปกครองท้องถิ่น และประชาชน ทางทหารทุกสังกัดก็พร้อมนำกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรกล เข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือภายใน 24 ชม.

…………………………………………………………

……………………………………….

แสดงความคิดเห็น