อบจ.พิษณุโลกนำน้ำอุปโภคบริโภคแจกผู้ประสบภัยแล้งที่ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ความจุ 10,000 ลิตร ออกไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ลำกระโดน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางด้าน นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่น และ นายเพียร จำรูญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าขณะนี้มีชาวบ้านกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 20 หมู่บ้าน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้ภายในหมู่บ้านมีปริมาณไม่เพียงพอ ซึ่งสาเหตุเกิดจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปามีปริมาณเหลือน้อยและบางส่วนแห้งขอดเพราะฝนหยุดตกทิ้งช่วงทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง จนทุกหมู่บ้านต้องหามาตรการในการประหยัดน้ำโดยกำหนดเวลาปิด-เปิดน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ปลายเส้นทางของน้ำประปาบางวันก็ไม่มีน้ำใช้ส่งผลให้ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยชาวบ้านได้จัดเตรียมถังน้ำและโอ่งน้ำมารอรับน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่นำมามอบให้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง

นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น ซึ่งมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านมีปริมาณน้อยและบางส่วนก็แห้งขอด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคจำนวนน้อยลงจนต้องมีการกำหนดเวลาในการปิด-เปิดน้ำตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. และในบางวันน้ำประปามีปริมาณน้อยทำให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ปลายเส้นทางของน้ำประปาเกือบ 30 หลังคาเรือน ไม่มีน้ำใช้จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

โดยในปีที่ผ่านมาชาวบ้านบางส่วนต้องซื้อน้ำจากพ่อค้าที่นำมาขายเพื่อใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนนับหมื่นบาทต่อปี เนื่องจากน้ำประปาภายในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ และในปีนี้ถือว่าเกิดสถานการณ์ภัยแล้งรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาทั้งที่ชาวบ้านได้ช่วยกันนำกระสอบทรายไปปิดกั้นลำน้ำเข็กและลำน้ำสาขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ตาม จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำน้ำอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ประปาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนักในหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2559/2560 ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างทันเหตุการณ์และสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัดและหน่วยราชการอื่นๆ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งประจำอำเภอ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ 9 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก

สรุปผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวังทอง รวมจำนวน 650,000 ลิตร ได้แก่ ตำบลดินทอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขากบ จำนวน 290,000 ลิตร, ตำบลชัยนาม บ้านซำบอน จำนวน 110,000 ลิตร, ตำบลวังทอง หมู่ที่ 9 บ้านเขาสมอแคลง  จำนวน 50,000 ลิตร, หมู่ที่ 11 บ้านโรงบ่ม จำนวน 10,000 ลิตร, ตำบลวังนกแอ่น หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น จำนวน 40,000 ลิตร, หมู่ที่ 6 บ้านวังตาด จำนวน 10,000 ลิตร, หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจูงนาง จำนวน 50,000 ลิตร, หมู่ที่ 12 บ้านเนินประดู่ จำนวน 20,000 ลิตร, หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา จำนวน 70,000 ลิตร

หากพื้นที่ใดที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์    055-223718-20 ต่อ 306.

—-

แสดงความคิดเห็น