เทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ของเทศกาลสงกรานต์ 

ที่วัดหนองบัว เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก และคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 4 โซนของเทศบาลนครพิษณุโลก  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ของเทศกาลสงกรานต์

โดยในนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดให้มีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนโซน 2 จำนวน 14ชุมชน รวมผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งหลังจากรดน้ำดำผู้สูงอายุแล้วทางเทศบาลนครพิษณุโลก ก็ได้มอบสิ่งของที่ระลึก และเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

//////////

 

แสดงความคิดเห็น