สรงน้ำพระสมณศักดิ์ พระธรรมเสนานุวัตร อวยพรเล่นสงกรานต์อยู่ในศีล

 

วันนี้ ( 11 เม.ย.60 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าพระอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและสถานอารยธรรมศึกษา โขง สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลในกับชีวิต


โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีจำนวน 30 รูป ร่วมในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงาม โดยการร่วมสรงน้ำและรับพร จากพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลยิ่งในการต้อนรับปีใหม่ วันที่ 13 เมษายน 2560 นี้

ในโอกาสนี้พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวคำอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีว่า ในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่านได้ทำตนอยู่ศีล 5 ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆๆ มีความรักใคร่ สามัคคีกัน ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ปีนี้ด้วยความสนุกสนานตามแบบประเพณีไทย ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทด้วยประการทั้งปวง

หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำพ่อค้าประชาชน ร่วมสรงน้ำพระสมณศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทยๆๆ
////////////////

แสดงความคิดเห็น