ชาวพิษณุโลกพาครอบครัวทำบุญให้ผู้ล่วงลับ หลายวัดจัดพิธีแจงรวมญาติ

วันที่ 14 เมษายน 2560  เทศกาลสงกรานต์วันที่สอง วันนี้เป็นวันสำคัญ คือ วันครอบครัว บรรยากาศที่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ครอบครัวจำนวนมาก พากันมาตักบาตรทำบุญ ขณะที่หลายวัดในเขตอ.เมืองพิษณุโลก อาทิเช่น วัดราชบูรณะ วัดเขื่อนขันธ์ ได้จัดพิธีทำบุญแจงรวมญาติในวันนี้  หลายวัดกำหนดทำบุญแจงรวมญาติในวันที่ 15 เมษายน  2560 โดยผู้ทำบุญ ได้เขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับ ให้พระสวดส่งกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับในพิธีแจงรวมญาติ ในช่วงการทำบุญวันที่ 13-14 เมษายน ในภาคค่ำ ตามวัดต่าง ๆ ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับผู้ล่วงลับที่ประชาชนนำภาพถ่าย อัฐิ และเขียนชื่อผู้ล่วงลับเพื่ออุทิศส่วนกุศลในการทำบุญแจงรวมญาติ  

พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อเรา ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เลี้ยงร่างกาย และ เลี้ยงน้ำใจ แต่พอท่านล้มหายตายจากไปก็ทำการเลี้ยงจิตวิญญาณของท่าน โดยเฉพาะวัดราชบูรณะได้จัดพิธีแจงรวมญาติ แจงสามัคคีขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เมื่อถึงเทศการสงกรานต์ก็มาแสดงความกตัญญูกัน วัดราชบูรณะได้จัดพิธีแจงใหญ่ 3 ธรรมาส มีพระเทศน์ 3 รูป มหานาค 4 รูป พระอันดับอีก 25 รูป เรียกว่าพิธีแจงใหญ่ วัดไหนจัดไม่ได้ก็จะจัดแจงย่อลงมา มีพระเทศน์ 1 รูป มหานาค 4 รูป พระอันดับตามที่มีในวัด แต่บางแห่งไม่สามารถแจงใหญ่ได้ ก็จะจัดแบบแจงย่น ย่นลงมาอีก มีพระเทศน์ 1 รูป และพระสวดอุทิศส่วนกุศลให้ จึงขอเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้าน

สำหรับความเป็นมาของวันครอบครัว เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดย สะดวก

 

 

แสดงความคิดเห็น