พิษณุโลก 17 เม.ย.60 ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

พิษณุโลก 17 เม.ย.60 ครึ้มฟ้าครึ้มฝน หมดสงกรานต์ยังได้หยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวัน ก่อนเริ่มต้นทำงานทำการกันใหม่เช้าวันอังคาร ทักทายด้วยภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสวนสาธารณะแห่งใหม่ ใจกลางเมืองพิษณุโลก หรือ บริเวณที่ตั้งเดิมของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก แลเห็นอาคารพลับพลาที่ประทับสีตลาภิรมย์ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ยังคงเหลือพื้นที่โดยรอบ ที่เตรียมดำเนินการพัฒนาต่อไป บรรยากาศเช้านี้สงบเงียบ ยังไม่วุ่นวายด้วยรถยนต์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น