อุบัติเหตุจ.พิษณุโลก11-16 เม.ย.60 เกิดขึ้น 98 ครั้ง อันดับ 3 ของปท. เสียชีวิต 7 ราย

17 เม.ย.60 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง.ผวจ.พล.เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัตติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 17 เมย.จังหวัดพิษณุโลก สรุปการเกิดอุบัติเหตุของ วันที่ 16 เม.ย.60 ที่ผ่านมา ดังนี้
เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง
เสียชีวิต – ราย
บาดเจ็บ 7 ราย (ช5 ญ2)
ข้อมูลสะสม 11-16 เม.ย.60
เกิดอุบัติเหตุ 98 ครั้ง
เสียชีวิต 7 ราย (ช5 ญ2)
บาดเจ็บ 101 ราย (ช64 ญ37) พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุเมื่อวาน หลับใน จักรยานยนต์เกิดมาก ในถนนทางหลวง ในวันที่ผ่านมา จว.พล.ขอความร่วมมือบังคับใช้กม.อย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาปรับย้ายจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เดินทางกลับ พร้อมดูความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง และเตรียมอำนวยความสะดวกกับผู้เดินทางรถโดยสารซึ่งเพิ่มเที่ยวรถโดยสาร เพื่อระบายคนกลับ รวมเรียกตรวจ 39,460 คัน จักยานยรต์ 13,749 คัน ปิคอัฟ 12,376 คัน เก๋ง 10,012 คัน รถตู้ 2,332 คัน รถโดยสาร 429 คัน รถบรรทุก 528 คัน
อำเภอที่ไม่มีผู้เสียขีวิต ชาติตระการ บางระกำ นครไทย จว.พล.สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ3 ของปท.98 คร้้ง รองจาก จว.ชม.140ครั้ง และอุดรธานี 128 ครัง

แสดงความคิดเห็น