พิธีอุปสมบทนาคหมู่ถวายเป็นพุทธบูชา สมโภชพระพุทธชินราช 660 ปี

เช้าวันที่ 26 เม.ย.60 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีอุปสมบทนาคหมู่เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอุปสมบทนาคหมู่ในครั้งนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี และถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ บูรพกษัตริย์ผู้ทรงคุณต่อจังหวัดพิษณุโลก ทุกพระองค์ โดยผู้เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้มี จำนวนทั้งสิ้น 32 รูป

 

แสดงความคิดเห็น