อบต.วัดจันทร์ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทน์ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้จันทน์ ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นำข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กว่า 30 คน ร่วมกันเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นการนำเปลือกข้าวโพดที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ตากให้แห้งจนเป็นสีเหลืองนวล ก่อนนำมาประดิษฐ์เป็นกลีบดอก จำนวน 6 กลีบ มีเกสรตรงกลางดอก และพันก้านด้วยกระดาษพันก้านสีดำ สำหรับ ดอกดารารัตน์ เป็นดอกไม้สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะประทับอยู่ที่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ที่มีคุณค่า มีความหมาย คำว่า “ดารา” หมายถึง ดวงดาว “รัตน์” หมายถึงแก้ว โดยในวันนี้มีอาจารย์คนึงนิต นาสมใจ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการบึงพระ มาเป็นวิทยากรผู้สอนให้กับข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เพื่อจะได้นำไปสอนต่อผู้ที่สนใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ต่อไป

นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวว่า การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ครั้งนี้เป็นการถวายอาลัยแด่พ่อหลวง และยังเป็นการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำเปลือกข้าวโพดมาประดิษฐ์เพราะเป็นการนำของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ด้าน อาจารย์คนึงนิจ นาสมใจ วิทยากรผู้สอน อดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการบึงพระ ซึ่งเป็นกรรมการชมรมคนรักในหลวง จ.พิษณุโลกกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการสอนจัดทำดอกดารารัตน์แล้ว 3 หน่วยงาน คือ ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม จะสอนให้ผู้ที่สนใจที่บริเวณวิหารหลวงพ่อโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยจังหวัดพิษณุโลก มีเป้าหมายในการทำไม่ต่ำกว่าล้านดอก เพื่อส่วนหนึ่งจัดส่งไปที่สำนักพระราชวัง และอีกส่วนไว้สำหรับในใช้งานพระราชพิธีฯ ที่จัดขึ้นตามวัดต่างๆ อีกด้วย

///////

 

แสดงความคิดเห็น