ปลาแม่น้ำยม ทอดกรอบ ๆ ขายที่ตลาดใต้พิษณุโลก

ปลาแม่น้ำยม …12.. 60 ตลาดเทศบาล 1.เมืองพิษณุโลก แม่ค้าขายปลา นำปลาที่ทอดแหได้ จากคลองเมม หรือ แม่น้ำยมสายเก่า จากต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มาทอดกรอบ ๆ ขายกองละ 30 บาท อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาหลากชนิด ทั้งปลาสร้อย ปลากด ปลากระดี่ ปีนี้โครงการชลประทานยมน่าน บริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล ผันน้ำจากแม่น้ำน่านมาลงสู่ระบบคูคลองในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำยม ให้ทำนาเร็วขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวได้เร็วก่อนน้ำท่วมในหน้าฝน ทำให้เครือข่ายคูคลองในจ.สุโขทัยและจ.พิษณุโลกมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอด ไม่แห้งขอด พื้นที่นาเริ่มเขียวขจีด้วยนาข้าว ส่วนในน้ำก็มีปลาจากแม่น้ำยมให้จับมาขาย  

แสดงความคิดเห็น