ปั่นจักรยานออกกำลัง ได้เติมอ็อกซิเจนให้น้ำในคูเมืองพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 60 รายงานบรรยากาศการออกกำลังกายของชาวพิษณุโลกในวันหยุดสบาย ๆ ขณะนี้ ประชาชนชาวพิษณุโลกได้ของเล่นใหม่ คือเครื่องออกกำลังกายจักรยานติดตั้งอยู่กับที่จำนวน 10 คัน มาตั้งบริเวณริมคูเมืองพิษณุโลก ถ.พระลือ ใกล้กับสวนจักรี ๒๙ ตรงข้ามกับรร.อนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร  เป็นจักรยานที่ต่อท่อสายยางลงไปในคูเมือง เมื่อปั่นจักรยานแล้ว แรงปั้มอากาศจากตัวจักรยาน จะไปเติมอ็อกซิเจนให้กับน้ำในคูเมือง ยิ่งปั่นเร็ว จะเห็นฟองอากาศจากเครื่องที่ติดตั้งเป็นทุ่นลอยน้ำในคูเมืองได้แรงขึ้น นอกจากนี้ ที่แฮนด์รถจักรยาน ยังติดตั้งเครื่องวัดแบบอิเลคทรอนิค เป็นตัวจับเวลา บอกระยะทางที่ปั่น ความเร็วเฉลี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด แคลลอรี่ คาร์บอนไดออกไซด์ ระยะทางรวม สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก

บรรยากาศเช้าวันนี้ มีชาวพิษณุโลกหลายคนทั้งขี่รถจักรยานมาออกกำลังกาย และขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากซื้อกับข้าว แวะเวียนมาปั่นจักรยานเติมอ็อกซิเจนในคูเมืองจำนวนมาก เนื่องจากเพิ่งมาติดตั้งใหม่ได้ไม่กี่วัน บางคนก็ใช้เวลาปั่นนับชั่วโมง ขณะที่สภาพน้ำในคูเมืองพิษณุโลก ที่ยังคงหลงเหลือสภาพคูเมืองโบราณบริเวณติทศตะวันตกของตัวเมืองเพียงจุดเดียว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรนั้น สภาพน้ำโดยทั่วไปค่อนข้างนิ่ง น้ำเขียว เทศบาลนครพิษณุโลกได้ความสำคัญในการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ติดตั้งน้ำพุเพื่อเติมอ็อกซิเจนหลายจุด แต่สภาพน้ำในบางจุดก็ยังคงมีขยะตกค้างบ้าง

นายบุญทรง  แทนธานี นากยกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า เทศบาลนครพิษณุโลกได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาน้ำในคูเมืองพิษณุโลก และได้เริ่มนำรถจักรยานสำหรับปั่นออกกำลังกาย และ เติมอ็อกซิเจนในคูเมืองพิษณุโลกมาติดตั้งจำนวน 10 คัน คาดว่าจะช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการดูแลรักษาความสะอาดและคุณภาพน้ำของคูเมือง

……………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น