ตรวจสารเสพติดนศ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 654 คน ผลการตรวจผ่านทุกคน

วันที่ 17.พ.ค.60 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก , จนท.ตำรวจ สภ.เมือง พล. , จนท.ทหาร ม.พัน 9 และ ฝ่ายปกครองได้รับการประสานจาก นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดทำโครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 และนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อดูแลสุขภาพ พลานามัยที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจน รู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 654 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น